Jegyinfó

Kiállításunkra a helyszínen, valamint online is megvásárolhatja a jegyét az alábbi linkre kattintva:

MEGVESZEM A JEGYEM

Jegyárak:

Felnőtt belépőjegy:

3.000 Ft

Félárú belépőjegy:
(6-26 év között / 62-70 éves kor között / újságíró (igazolvánnyal / nyugdíjas / legalább két, 18 év alatti kiskorú kísérője, közeli hozzátartozóként:)

1.500 Ft

Csoportos felnőtt belépőjegy (10 főtől):

2.400 Ft

Csoportos kedvezményes belépőjegy
(Legalább 10 fős 26 év alatti vagy 62 év feletti személyekből álló csoport együttes látogatása esetén):

1.200 Ft

Családi jegy (két felnőtt és legfeljebb két 18 év alatti kiskorú):

5.500 Ft

Családi jegy mellé minden további kiskorú:

700 Ft

Ingyenes regisztrációs jegy (6 év alatt / 70 év felett / fogyatékos személyek / fogyatékos személyt kísérő legfeljebb 1 fő / a miniszter által kiadott szakmai jeggyel / 400 fősnél nagyobb országos közgyűjteményi szervezet tagjai / pedagógusok | ICOM kártyával

0 Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás (látogatásra önmagában nem jogosít)

800 Ft

Konkrét műhelyprogramra váltható, illetve előzetes bejelentkezés alapján, csoportos programra igényelhető.

 Díjtalan belépésre jogosultak (igazolvány felmutatásával):

 • 6. életévet be nem töltött kiskorúak, valamint a 70. életévüket betöltött személyek,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Ebtv.) 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személyek,
 • a fogyatékos személyt kísérő legfeljebb 1 fő,
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők,
 • a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete),
 • Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének tagintézményeinek dolgozói
 • a köznevelésben dolgozó pedagógusok, szakképzésben dolgozó oktatók (az adott évre érvényesített pedagógus igazolvánnyal),
 • ICOM kártyával rendelkezők,
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (Szátv.) hatálya alá tartozó, „Magyar Igazolvánnyal”, illetve „Magyar Hozzátartozói igazolvánnyal”, továbbá hitelt érdemlő, a munkavégzésre irányuló jogviszonyt tanúsító, külképviseletnek bemutatott igazolással rendelkező, a Szátv.-ben meghatározott államokban működő könyvtári, levéltári, muzeális és közművelődési intézményekben dolgozó,
 • a Múzeumnál a látogatás napján munkajogviszonyban álló munkavállalók múzeumi belépőkártyájuk felmutatásával.

Kedvezményes (50 %-os) belépésre jogosultak:

 •  6 és 26 év közötti látogató, kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával
 •  62 év felettiek
 •  legalább két, 18 év alatti személyt kísérő, a Polgári Törvénykönv szerinti közeli hozzátartozó (legfeljebb 2 fő)
 •  "Szakmai beszélgetés kupon" felmutatásával a szakmai beszélgetések látogatása
 •  egyedi alkalomra meghirdetett esetben, a meghatározott feltétel fennálása esetén
 •  aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 évi LXXXI. 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül
 •  érvényes újságírói igazolvánnyal rendelkezők