Belépési tudnivalók

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Északi Járműjavítóban megrendezett időszaki kiállításának látogatási szabályai. A Kiállítás területére történő belépéssel a látogató a jelen Házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

BELÉPÉSI LÉTSZÁMKORLÁT, A BELÉPŐJEGY ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:

Kiállításunkon tűzvédelmi és biztonsági okokból egy időben legfeljebb 300 fő tartózkodhat.

A BELÉPŐJEGY MEGVÁLTÁSA, FIZETÉS:

Kérjük, ha teheti, vegye meg jegyét elővételben, online, a jegy.közlekedesimuzeum.hu címen. Jegyét a kiállítás helyszínén is meg tudja vásárolni. Kérjük, az időszaki kiállítással kapcsolatos mindennemű fizetésnél (jegyvásárlás, shop stb.) részesítsék előnyben az érintésmentes fizetési lehetőségeket. Az online megvásárolt jegyek kinyomtatott formában és telefonon, tableten is bemutathatók, azok ellenőrzése érintésmentes módon történik.

A JEGYEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

A múzeumpedagógiai foglalkozás díjának megfizetése mellett belépőjegy megváltása is szükséges!  A múzeumpedagógiai foglalkozás előzetes egyeztetés alapján, vagy a Múzeum által meghirdetett programok keretében igényelhető. Életkorhoz kötött kedvezmény diákigazolvány és személyi igazolvány, nyugdíjaskedvezmény pedig a nyugdíjas-igazolvány felmutatása mellett érvényesíthető.

Díjtalan belépésre jogosultak (igazolvány felmutatásával):

 • A 6. életévet be nem töltött kiskorúak, valamint a 70. életévüket betöltött személyek,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Ebtv.) 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személyek,
 • a fogyatékos személyt kísérő legfeljebb 1 fő,
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők,
 • a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete),
 • a köznevelésben dolgozó pedagógusok, szakképzésben dolgozó oktatók (az adott évre érvényesített pedagógusigazolvánnyal),
 • ICOM-kártyával rendelkezők,
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (Szátv.) hatálya alá tartozó, Magyar Igazolvánnyal, illetve Magyar Hozzátartozói igazolvánnyal, továbbá hitelt érdemlő, a munkavégzésre irányuló jogviszonyt tanúsító, külképviseletnek bemutatott igazolással rendelkezők, a Szátv.-ben meghatározott államokban működő könyvtári, levéltári, muzeális és közművelődési intézményekben dolgozók.

Kedvezményes (50 %-os) belépésre jogosultak:

 •  A 6. életévüket betöltöttektől 26 éves korig,
 • a 62 év felettiek,
 • legalább két, 18 év alatti személyt kísérők, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő),
 • aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül,
 • érvényes újságírói igazolvánnyal rendelkezők.
 • Az időszaki kiállítás állami ünnepeink (augusztus 20., október 23.) alkalmával ingyenesen látogatható.


MEGTEKINTÉS, RÉSZVÉTEL SAJÁT FELELŐSSÉGRE:

Kérjük, a kiállítás látogatása során ne hagyják el a kijelölt látogatói útvonalat. A programon minden látogató saját felelősségére vesz részt. 14 év alatti gyermekek csak felnőtt kíséretében és felelősségére látogathatják a kiállítást. A szülőket kérjük, hogy kifejezetten ügyeljenek a felügyeletük alatt álló kiskorúak testi épségére, különösen a kiállított járművek, kiállítási tárgyak közelében. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiállítás egy 15 évvel ezelőtt bezárt ipari csarnok területén áll, kérjük, ennek megfelelő, nem kímélendő ruházatban jelenjenek meg. A látogatókat a kiállítás során érő esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, lopásért, megrongálódott tárgyakért, a kiállítási csarnok állapotáért, az időjárási viszonyok miatt a látogatók ruházatában, műszaki és egyéb felszerelési tárgyaiban keletkezett károkért a Múzeum nem vállal felelősséget. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiállítás területén az autentikus hangulat megőrzése érdekében olyan kilógó csövek, szerelvények is előfordulhatnak, melyek nincsenek ugyan áram alatt, azonban kérjük, hogy ezen tárgyak közelében, valamint időszakosan síkos, vagy botlásveszélyes területen kifejezett figyelemmel tartózkodjanak.

A MŰTÁRGYAK VÉDELME:

A műtárgyakat, azok megóvása érdekében, kérjük, ne érintse meg.

Belülről is megtekinthető járműveinken a balesetek megelőzése érdekében szíveskedjenek figyelemmel kísérni gyermekeik tevékenységét.

KAMERARENDSZER

A Kiállítás területén vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtetünk. A kamerás megfigyelésre a bejáratnál és annak területén írott és piktogramos ábrával elhelyezett táblák figyelmeztetnek. A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató és kameraszabályzat a Múzeum honlapján, illetve a helyszínen a jegypénztárban érhető el, továbbá az adatkezelési tájékoztató a kamerával megfigyelt területre lépés előtt megtalálható a bejáratnál.

ADATKEZELÉS

Tájékoztatjuk, hogy a Múzeum a 2018. május 25-én hatályba lépő Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU rendelet, GDPR) előírásainak megfelelően kezeli az adatait. Az időszaki kiállításra vonatkozó Adatkezelési tájékoztató https://azeszaki.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato linkre kattintva érhető el, mely a helyszínen megtalálható a jegypénztárban. A Múzeum adatkezelési szabályzata https://www.mmkm.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-szabalyzat linkre kattintva elérhető, mely a helyszínen megtalálható a jegypénztárban. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról, vonatkozó eljárási szabályokról is ezekben a dokumentumokban kaphatnak tájékoztatást.

RUHATÁRHASZNÁLAT, TÁRGYAK BEVITELE:

Kiállításunk látogatása során szekrényeket alkalmazunk, amelyekben biztonságos körülmények között, kényelmesen lerakhatják ruháikat és nagyobb tárgyaikat. A szekrények igénybevétele ingyenes (100 forintos érmével működik), amely a használat után visszavehető. Kérjük, hogy a látogatói területre lépés előtt hagyják ezekben az A4-esnél nagyobb, azaz a megközelítőleg 30x20x20 cm-t meghaladó méretű csomagjaikat (pl: hátizsák, kézitáska, szatyor). A kiállítótérben étel, ital nem fogyasztható, tilos bevinni bármilyen italospalackot, élelmiszert, kivéve, amennyiben ez egészségügyileg vagy kisgyermek ellátása okán indokolt, ebben az esetben szükséges mennyiségű folyadék, szőlőcukor, keksz stb. bevihető. Élő állat bevitele szintén tilos, kivéve a segítőkutyákat. Szúró- és vágóeszközöket, illetve bármit, ami a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, illetve a műtárgyak állapotát veszélyeztetheti, szintén tilos bevinni. A kiállításra kisjárművek, azaz gördeszka, görkorcsolya, roller, kerékpár, kismotor stb. behozatala nem megengedett. Ezeket a tárgyakat a főbejárattól balra található biciklitárolóban tudják letenni, saját felelősségre.

PARKOLÁS:

Az Északi Járműjavító bejárata az Opera Eiffel Műhelyház felől érhető el. A helyszínen parkolási lehetőséget nem tudunk biztosítani, ellenben az Északi Járműjavító közösségi közlekedéssel kitűnően megközelíthető, így javasoljuk, hogy részesítsék előnyben ezt a lehetőséget. Részletek a Megközelítés menüpontban. A kiállítás helyszínén 3 db akadálymentes parkolóhelyet biztosítunk az arra jogosultak számára.

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS:

Fénykép és videofelvétel készítése megengedett. Vaku-, illetve fényképállvány, továbbá mobilkészülékekhez szelfibot és stabilizátor azonban nem használható. A felvételek kizárólag személyes célúak lehetnek, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

A MÚZEUM ÁLTAL A LÁTOGATÓKRÓL KÉSZÍTETT FÉNYKÉPEK, VIDEÓK:

A látogatók a kiállítás területére lépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk tömegfelvételnek nem minősülő fénykép és videófelvételt készítsen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a kiállítás megörökítése érdekében. A látogatók továbbá a kiállítás területére lépéssel hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Múzeum és a kiállítás népszerűsítése, az időszaki kiállítás illusztrálása érdekében a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az elkészített fénykép- és videófelvételeket közzétegye honlapjain, közösségi felületein és kiadványaiban. A látogatók a hozzájárulást polgári jogi és adatvédelmi szempontból is megadják. További információk a kiállítás adatkezelési tájékoztatójában és az adatvédelmi szabályzatban érhetőek el, amelyek megtalálhatóak az ADATKEZELÉS pontban írtak szerint.

A KIÁLLÍTÁS AKADÁLYMENTESEN MEGKÖZELÍTHETŐ!

A kiállítás a főbejárat felől akadálymentes módon mindenki számára megközelíthető. A bejáratnál a mozgáskorlátozottak számára 3 parkolóhelyet tartunk fenn. A kiállítóhelyen lépcsők nem találhatók és a tárlat akadálymentes mosdóval is felszerelt.

DOHÁNYZÁS A KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL:

A Dízelcsarnokban található kiállítás teljes területén tilos a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata. Dohányozni kizárólag az erre kijelölt helyeken lehetséges.

KISGYERMEKESEK FIGYELMÉBE:

A kiállítás tematikája és a programok keretében  igénybe vehető múzeumpedagógiai foglalkozások kifejezetten izgalmas élményt nyújtanak a gyermekeknek. A konkrét, korosztályokra vonatkozó ajánlásokat minden esetben jelezzük. Két évnél fiatalabb kisgyermeket azonban kizárólag babakocsiban, vagy a testre elöl vagy hátul rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban nem hozható be. Kérjük továbbá, hogy a felügyeletük alatt álló gyermekek testi épségére ügyeljenek.

A kiállítás helyszínén pelenkázóhelyiség is található.

CSOPORTOS LÁTOGATÁS:

A csoportvezetőt, a kísérőtanárt, illetve a szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terhel a felelősség azért, hogy csoportja minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat.

MOBILTELEFON HASZNÁLATA:

Kiállításunkra mobiltelefon behozható, de kérjük, ne zavarja a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonját halkítsa le és ne használja beszélgetésre.

NYITVATARTÁS:

Hétfő: ZÁRVA

Kedd−vasárnap: 10:00−17:00

A kiállítás 17 órakor zár, kérjük, hogy szíveskedjen elhagyni a kiállítás területét a zárást végző kollégák megjelenésekor, és legkésőbb az épület zárásakor az épületet is kérjük elhagyni.

KRITIKUS IDŐJÁRÁSI HELYZET ESETÉN BIZTOSÍTOTT ESŐNAP:

Intézményünk munkatársai a látogatók biztonsága érdekében folyamatosan nyomon követik az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) általános élet- és vagyonvédelmi célokat szolgáló figyelmeztető rendszerét (www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes), melynek fő célja, hogy kritikus időjárási helyzetekben, illetve ezeket megelőzően hiteles információforrást biztosítson.

A fentiek alapján felhívjuk látogatóink figyelmét arra, hogy narancs és piros veszélyességi szintű figyelmeztetés és riasztás esetén intézményünk a kiállítóhely látogathatóságát jogosult felfüggeszteni, mely tényről a látogatókat a lehető leghamarabb tájékoztatjuk elektronikus levélben, illetve honlapunkon (azeszaki.hu).

Az ezen időszakra foglalt jegyek ingyenes átfoglalását első esetben intézményünk biztosítja, melynek részleteiről elektronikus levélben, illetve a honlapon nyújtunk tájékoztatást.

Második esetben – igény esetén – gondoskodunk a belépőjegy árának visszatérítéséről.

Felhívjuk látogatóink figyelmét arra, hogy a figyelmeztetett előrejelzés és riasztás nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási esemény tényleges bekövetkezésére az érintett terület egy adott pontján. Erre való tekintettel amennyiben a kiállítóhely látogatásának felfüggesztése alapjául szolgáló figyelmeztetést vagy riasztást később feloldják, illetve módosítják, intézményünket nem terheli felelősség.

A fentiek alapján kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a belépőjegyük érvényességi idejében az irányadó időjárási körülményeket, illetve tájékozódjanak honlapunkon!

A látogatást szakavatottan figyelemmel kísérő személyzetünk tagjai felmerülő kérdéseik esetén segítőkészen állnak rendelkezésükre. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatásaikat figyelembe venni, rendkívüli helyzetek kezelésekor kéréseiket teljesíteni.

PANASZÜGYINTÉZÉS

A kiállítással kapcsolatos panaszaikat a helyszínen, illetve az info@kozlekedesimuzeum.hu e-mailcímen tudják bejelenteni.

Az online jegyvásárlásra vonatkozó panaszokat kérjük, az interticket@interticket.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

A Múzeum, amennyiben a szóbeli panaszt azonnal nem orvosolta, a bejelentést Panaszbejelentési jegyzőkönyvben rögzíti, melynek másolati példányát átadja a látogatónak. A panaszt a Múzeum 30 napon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni.

Az ittas, bódult állapotban lévő, ön- és közveszélyesen viselkedő, rendzavaró személy a látogatásból kizárható!

ELÁLLÁS A BELÉPÉSTŐL:

Amennyiben nem ért egyet a látogatói szabályokkal, belépőjegyét a kezelés előtt, a vásárláskor kapott nyugta birtokában visszaválthatja a pénztárban az adott napon a pénztár zárásáig.

Mindenkinek köszönjük együttműködését és kellemes időtöltést kívánunk!

 

Adatvédelmi szabályzat 

Kamera tájékoztató

 

 

 

Belépési tudnivalók